top of page


BODY

Een belangrijk onderdeel van de 'ActionTypes® benadering' is het duiden van typische motoriek kenmerken.

 

In 'ActionTypes® taal:  "we question the body". 

 

Analyse van de techniek van de menselijke beweging wordt biomechanica genoemd. Het is de wetenschap die verklaart hoe het menselijk lichaam beweegt en waarom dat gebeurt.

 

Een centraal zenuwstelsel is nodig om te kunnen bewegen. Zonder beweging ervaren we niet. Zonder ervaringen leren we niet. En als we niet leren ontwikkelen we ons niet.  

 

Biomechanische analyses verrichten is feitelijk ook psychodiagnostiek alleen dichter bij de bron. Je wilt nog beter kunnen duiden, verklaren en valideren wat je als mens laat zien in je handelingen, je gedrag, in wat je schrijft, zegt, denkt en meent. 

 

In die benadering is het resultaat van biomechanisch onderzoek ook gericht op je waarde leren kennen en op een manier die  eerlijker is dan een resultaat verkregen uit een schriftelijke test, gesprek of een vragenlijst. 

 

De natuurlijke manier van bewegen zorgt voor input. Het zichtbare, overigens is dat context afhankelijk, gedrag is feitelijk output. Gedrag is niet meer dan product van wat het lichaam geleerd heeft en van wat 'het lichaam ervaren heeft: gezien en beleefd heeft.

 

Abstract? Misschien. Maar als je de fysieke testserie ondergaat zul je zien dat het heel concreet en heel persoonlijk wordt.

 

BRAIN

Je brein lijkt de intermediair te zijn tussen 'Body' (input - leren) en 'Behaviour' (output- opbrengsten). Enerzijds stuurt het de motoriek aan en 'laat je bewegen, ervaren en leren' en anderzijds zorgt het voor een zichtbare productie: wat je doet, wat je zegt, wat je schrijft.

 

Een typering is dus niets meer dan een beschrijving van, bij benadering, je authentieke gedrag en zoveel mogelijk verklaring daarbij. Het is daarmee ook wat een loopbaanadviseur je waarde noemt in je studies en je werkzaamheden. Vandaar dat het uitgangspunt in de loopbaan begeleiding is: 'jij bent waardevol!' en 'jij verdient gewaardeerd te worden!'

 

In de 'ActionTypes® benadering' werken we met breinmodellen. Hier beneden zie je een voorbeeld van een van de modellen. Elke brein- (en leer) functie wordt in een loopbaanonderzoek beschreven, toegelicht, getraind (!) en vertaald naar studie- en arbeidstaken.

 

Op dit moment kunnen we met deze benadering 192 verschillende functiecombinaties onderscheiden en dus ook 192 verschillende types.

 

Hoe kinesthetisch, tactiel, visueel en auditief geleerd wordt bepaalt het motorprofiel. 

 

Het resultaat in de vorm van 'output' ofwel uitingen in gedrag vormt en bepaalt iemands persoons profiel als ook iemands competentie profiel. 

Je unieke 'motorsignature' achterhalen is dus van grote waarde in jezelf beter leren kennen, waarderen en jezelf kunnen sturen. 

BEHAVIOUR

Gedrag in actie is in te delen in voorkeursgedrag en aangepast gedrag.

 

We streven er naar om zoveel mogelijk voorkeursgedrag te laten zien in werkelijke actie, in studie, arbeid, hobbys. Daar waar (makkelijk) aanpassen een persoonskenmerk is vloeien de gedragingen zeer natuurlijk in elkaar over. Maar in heel veel acties is dat niet zo. Dan is aanpassen onnatuurlijk en zelfs ongezond.

 

Een gezonde 'match' met de daadwerkelijke uitvoering van de taak of de rol is zichtbaar in plezier en zelfvertrouwen. Je voelt je in je element. De taakuitvoer kan een studietaak of een werktaak zijn. In hobby's is doorgaans het vaakst sprake van een plezierige 'match'.

 

De activatie van specifieke breinfuncties tijdens voorkeurs gedrag zal overeenkomen met het typologie beeld dat het meest competent en economisch het meest efficiënt is; je bekwaamheid.

 

Aangepast gedrag laat de veelzijdigheid van de mens zien. Behalve voorkeurstaken kun je taken uitvoeren die minder plezierig zijn. Afhankelijk van de context kan gedrag gevraagd worden en gedrag zelfs opgelegd of opgedrongen worden. 

 

Daarom is er sprake van meervoud in 'ActionTypes'. Je kunt niet één type zijn. Je bent veelzijdig en je past je (on)natuurlijk aan. Echter, als je langdurig te ver af staat van je voorkeurstype is het raadzaam om voor verandering te gaan: een andere studie, baan, rol of functie of een andere omgeving.

'YOU MOVE THEREFORE YOU LEARN'

'From Motricity to Mentality'

Prof. Dr. Rodolfo Llinás 
(New York University)


Research Professor,
Department of Neuroscience and Physiology ;

Professor Emeritus of Neuroscience and Physiology, Department of Neuroscience and Physiology ;  University Professor,
Department of Neuroscience and Physiology ;

 

Active movement-what Llinas calls motricity-is the very source and main stem of mental life. "That which we call thinking is the evolutionary internalization of movement." Only organisms that move have brains, Llinas points out. A tree has no need of a central nervous system because it's not going anywhere, but an animal on the prowl needs to see where it's headed and needs therefore a brain.
 

I of the Vortex: From Neurons to Self. (book)

https://med.nyu.edu/faculty/rodolfo-llinas

Prof. Dr. Daniel Wolpert
(Cambridge University, Columbia University)


Professor of Neuroscience, Department of Neuroscience

'We have a brain for one reason and one reason only -- that’s to produce adaptable and complex movements. Movement is the only way we have affecting the world around us… I believe that to understand movement is to understand the whole brain. And therefore it’s important to remember when you are studying memory, cognition, sensory processing, they’re there for a reason, and that reason is action.'
 

https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?wolpert https://wolpertlab.neuroscience.columbia.edu/

 

​Hoe verloopt een begeleidingstraject?

Je bent nieuwsgierig geworden
Allereerst heb je deze website gevonden en je hebt tot hier gelezen.  Op de startpagina vind je beneden een contactformulier. Je kunt altijd vrijblijvend je vragen stellen of een vrijblijvende kennismaking asfspreken. 


Totaalpakket of samengesteld pakket
Ik bied 'short track' begeleiding aan. Intensieve loopbaanbegeleiding in de vorm van een lkortdurende of uitgebreidere leergang met veel maatwerk erin.

 

Body-Brain-Behaviour
Centraal in de begeleiding staat namelijk een zeer bijzondere begeleidingsmethode. Een methode die start met onderzoeken van typische biomechanische kenmerken van je: je motoriekprofiel. Dat is veel dichter bij wie je werkelijk bent, wat jou werkelijk motiveert en hoe je als persoon, jong of volwassen, op je best bent. Op dit moment kunnen we met deze benadering 192 verschillende unieke menstypes  onderzoeken, beschrijven, trainen en coachen. Ik noem de methode de Body-Brain-Behaviour methode. Hier beneden lees je er meer over.

 

Welke wetenschap ligt hier aan ten grondslag
Hierboven de achterliggende neurologische - en biomechanische wetenschappelijke bronnen voor de nieuwsgierigen onder jullie. Voor meer informatie over wetenschappelijke achtergronden kun je me altijd een bericht sturen. 

 

bottom of page