top of page


BODY

Een belangrijk onderdeel van de 'ActionTypes® benadering' is het duiden van typische motoriek kenmerken.


In 'ActionTypes® taal:  "we question the body". 


Analyse van de techniek van de menselijke beweging wordt biomechanica genoemd. Het is de wetenschap die verklaart hoe het menselijk lichaam beweegt en waarom dat gebeurt.


Een centraal zenuwstelsel is nodig om te kunnen bewegen. Zonder beweging ervaren we niet. Zonder ervaringen leren we niet. En als we niet leren ontwikkelen we ons niet.  


Biomechanische analyses verrichten is feitelijk ook psychodiagnostiek alleen dichter bij de bron. Je wilt nog beter kunnen duiden, verklaren en valideren wat je als mens laat zien in je handelingen, je gedrag, in wat je schrijft, zegt, denkt en meent. 


In die benadering is het resultaat van biomechanisch onderzoek ook gericht op je waarde leren kennen en op een manier die  eerlijker is dan een resultaat verkregen uit een test, gesprek of een vragenlijst. 


De natuurlijke manier van bewegen zorgt voor input. Het zichtbare, overigens is dat context afhankelijk, gedrag is feitelijk output. Gedrag is niet meer dan product van wat het lichaam geleerd heeft en van wat het lichaam denkt en meent.


Abstract? Misschien. Maar als je de fysieke testserie ondergaat zul je zien dat het heel concreet en heel persoonlijk wordt.


BRAIN

Je brein lijkt de intermediair te zijn tussen 'Body' (input) en 'Behaviour' (output). Enerzijds stuurt het de motoriek aan en 'laat je bewegen, ervaren en leren' en anderzijds zorgt het voor een zichtbare productie: wat je doet, wat je zegt, wat je schrijft.


Een typering is dus niets meer dan een beschrijving van, bij benadering, je authentieke gedrag en zoveel mogelijk verklaring daarbij. Het is daarmee ook wat een loopbaanadviseur je waarde noemt in je studies en je werkzaamheden. Vandaar dat het uitgangspunt in de loopbaan begeleiding is: 'jij bent waardevol!' en 'jij verdient gewaardeerd te worden!'


In de 'ActionTypes® benadering' werken we met breinmodellen. Hier beneden zie je een voorbeeld van een van de modellen. Elke brein- (en leer) functie wordt in een loopbaanonderzoek beschreven, toegelicht, getraind (!) en vertaald naar studie- en arbeidstaken.


Op dit moment kunnen we met deze benadering 192 verschillende functiecombinaties onderscheiden en dus ook 192 verschillende types.


BEHAVIOUR

Gedrag in actie is in te delen in voorkeursgedrag en aangepast gedrag.


We streven er naar om zoveel mogelijk voorkeursgedrag te laten zien in werkelijke actie, in studie, arbeid, hobbys. Daar waar (makkelijk) aanpassen een persoonskenmerk is vloeien de gedragingen zeer natuurlijk in elkaar over. Maar in heel veel acties is dat niet zo. Dan is aanpassen onnatuurlijk en zelfs ongezond.


Een gezonde 'match' met de daadwerkelijke uitvoering van de taak of de rol is zichtbaar in plezier en zelfvertrouwen. Je voelt je in je element. De taakuitvoer kan een studietaak of een werktaak zijn. In hobby's is doorgaans het vaakst sprake van een plezierige 'match'.


De activatie van specifieke breinfuncties tijdens voorkeurs gedrag zal overeenkomen met het typologie beeld dat het meest competent en economisch het meest efficiënt is; je bekwaamheid.


Aangepast gedrag laat de veelzijdigheid van de mens zien. Behalve voorkeurstaken kun je taken uitvoeren die minder plezierig zijn. Afhankelijk van de context kan gedrag gevraagd worden en gedrag zelfs opgelegd of opgedrongen worden. 


Daarom is er sprake van meervoud in 'ActionTypes'. Je kunt niet één type zijn. Je bent veelzijdig en je past je (on)natuurlijk aan. Echter, als je langdurig te ver af staat van je voorkeurstype is het raadzaam om voor verandering te gaan: een andere studie, baan, rol of functie of een andere omgeving.

 

Hoe je kinesthetisch, tactiel, visueel en auditief leert wordt bepaald door je motorprofiel. Het resultaat in de vorm van 'output' ofwel je gedrags uitingen bepaalt je persoons profiel als ook je competentie profiel


'YOU MOVE THEREFORE YOU LEARN'

'From Motricity to Mentality'

Prof. Dr. Rodolfo Llinás 
(New York University)


Research Professor,
Department of Neuroscience and Physiology ;

Professor Emeritus of Neuroscience and Physiology, Department of Neuroscience and Physiology ;  University Professor,
Department of Neuroscience and Physiology ;


Active movement-what Llinas calls motricity-is the very source and main stem of mental life. "That which we call thinking is the evolutionary internalization of movement." Only organisms that move have brains, Llinas points out. A tree has no need of a central nervous system because it's not going anywhere, but an animal on the prowl needs to see where it's headed and needs therefore a brain.

I of the Vortex: From Neurons to Self. (book)

https://med.nyu.edu/faculty/rodolfo-llinas


Klik op de foto om een interview te zien met Rodolfo Llinás.

Prof. Dr. Daniel Wolpert
(Cambridge University, Columbia University)


Professor of Neuroscience, Department of Neuroscience


'We have a brain for one reason and one reason only -- that’s to produce adaptable and complex movements. Movement is the only way we have affecting the world around us… I believe that to understand movement is to understand the whole brain. And therefore it’s important to remember when you are studying memory, cognition, sensory processing, they’re there for a reason, and that reason is action.'

https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?wolpert https://wolpertlab.neuroscience.columbia.edu/


Klik op de foto om zijn TedTalk te zien.

Opbouw van een begeleidingstraject in 4 stappen

1.
Start: je vragen leren formuleren

Wat is de vraag precies? Waar is behoefte aan? Wat wil je leren? 

Welke ambities heb je?  Hoe ver ben je al? Wat of wie remt je? Wat zie je als grootste uitdaging? Wat is je grootste wens? 

2.
Onderzoek: je zelf leren kennen

Aan de slag met motor testen, zelfkennis opdrachten, vragenlijsten kortom studiekeuze - en/of loopbaanonderzoek. Dan volgen de gesprekken, de training, de coaching en de advisering.

Vervolgens ga je aan het werk met de resultaten,  infoboekjes en rapportages, gespreksverslagen, kennis van studies en/ of arbeidsmarkt en allerlei praktische voorbeelden uit jouw loopbaan en leven.

3.

De markt: je opties leren verkennen

Je bent nu mentaal en fysiek getraind als cursist in je eigen (studiekeuze) loopbaanonderzoek. 


Nu ga je de praktijk van morgen en daarna verkennen.


Je kijkt nu optimistisch en met meer zelfvertrouwen naar je volgende stap in je loopbaan.

4.
Toekomst: je loopbaanplan leren opstellen en je 'zelf neerzetten'

Je hebt veel waarde en die zie je nu zelf ook. Je praat er ook met anderen over. 

Met zelfvertrouwen en een degelijk onderbouwd plan treed je de toekomst tegemoet. 


Toepassen wat je geleerd hebt en vooral jezelf blijven.


En iedereen mag het weten.

​Hoe verloopt een begeleidingstraject?

Je bent nieuwsgierig geworden
Allereerst heb je deze website gevonden en wellicht heb je gericht gezocht. Je hebt dus vragen. Je leeftijd speelt hier in principe geen rol, de vragen die over jou en je loopbaan gaan wel. Het kunnen ook vragen zijn die over de loopbaan van je medewerkers of je collega's gesteld worden door jou als onderdeel van P&O of het HR management in jullie organisatie. En tenslotte kunnen loopbaanvragen gesteld worden door beroepsatleten, trainers, coaches, scouts, sporttalenten of sportmanagers in clubs, talentencentra of sportbonden. Met al die vragen die over loopbaanopbouw, loopbaanrichting, loopbaanverandering of (duale) loopbaanplanning gaan kan ik je helpen.


Totaalpakket of samengesteld pakket
Ik bied 'short track' begeleiding aan. Intensieve loopbaanbegeleiding waarin je vooral leert en die volledig aan je directe vragen en behoeften voldoet EN tegen een voordelig tarief. Soms is het een totaalpakket en anders is het, afhankelijk van je budget, een samengesteld pakket.

In deze loopbaanbegeleiding, die cursorisch van opzet is, kun je volledig zelfstandig werken maar ook onder begeleiding van mij. De actiefste rol heb jij dus. Het zijn uitdagende trajecten, enerzijds confronterend, anderzijds bevestigend maar altijd leerzaam. Leren hoe jij jezelf krachtiger, sterker, succesvoller en zelfverzekerder kunt profileren in je rol als werknemer, student, topatleet, werkgever of scholier. Het doel is controle te krijgen over je eigen loopbaanplanning door te leren hoe je de juiste keuzes maakt EN hoe je gemotiveerd blijft. In een begeleidingstraject krijg je zowel mentale als fysieke training en informatie en adviezen over studies en arbeidsmogelijkheden.


Body-Brain-Behaviour
Centraal in de begeleiding staat namelijk een zeer bijzondere begeleidingsmethode. Een methode die start met onderzoeken van typische biomechanische kenmerken van je: je motoriekprofiel. Dat is veel dichter bij wie je werkelijk bent, wat jou werkelijk motiveert en hoe je als persoon, jong of volwassen, op je best bent. Op dit moment kunnen we met deze benadering 192 verschillende unieke menstypes  onderzoeken, beschrijven, trainen en coachen. Ik noem de methode de Body-Brain-Behaviour methode. Hier beneden lees je er meer over.


Welke wetenschap ligt hier aan ten grondslag
Hierboven de achterliggende neurologische - en biomechanische wetenschappelijke bronnen voor de nieuwsgierigen onder jullie. Klik je op de foto's van de wetenschappers dan krijg je een videoclip te zien.


bottom of page