top of page

#Getoutofthemaze

Missie

In het internationale 'oerwoud', het doolhof van studie- en arbeidsmarkt mogelijkheden, heeft iedereen persoonlijke waarde. Ieder mens heeft zelfs bijzondere kwaliteiten. Die waarde wordt niet altijd herkend OF benoemd en dan dus ook niet beloond. Ieder mens heeft recht op waardering en een gewaardeerde plek in de maatschappij. Mijn missie is schoolgaande, studerende en werkzoekende mensen laten inzien dat ze belangrijk zijn, ertoe doen en dat ze waarde hebben. De toekomst optimistisch tegemoet zien is over kansen en mogelijkheden nadenken. En zeker niet over 'skills gaps', wirwars en doolhoven.


'Skills Gaps'

Met ‘Skills Gap’ wordt bedoeld het verschil tussen wat een werknemer aan competenties bezit en wat de werksoort daadwerkelijk vraagt. Dit soort termen ontmoedigen mijns inziens. De pessimisten.

"Slechts een kwart van hoogopgeleiden gelooft dat hun functie er over tien jaar nog hetzelfde uitziet". Bron Intermediair.


Behoort jouw baan niet tot een uitstervend soort, dan moet je wel oppassen dat je geen slachtoffer wordt van de ‘skills gap’. Ben je student? Hoever kijk je vooruit? De snelheid waarmee de arbeidsmarkt op dit moment verandert is wel opvallend. Functies veranderen zo snel dat kandidaten de aansluiting dreigen te verliezen. Voor werkgevers wordt het steeds moeilijker om specifieke functies te vervullen. Voor veranderende functies en nieuwe beroepen zijn vaak nieuwe vaardigheden nodig.


'The maze' ofwel het doolhof en 'skills gaps' bestaan niet'

Het doolhof stelt de buitenwereld voor waar iedereen van alles wilt en vraagt. Door te focussen op je zelf, je kwaliteiten, competenties, ervaring, je training en je potentieel leer je je weg te vinden in de buitenwereld.

bottom of page