top of page

#Findyourpath

Visie


Wie ben jij? Dat is een vraag die redelijk oppervlakkig beantwoord kan worden door informatie uit de eerste laag prijs te geven: je studie, je beroep, wat je dagelijks doet, etc. Maar als je op dieperliggende niveaus die vraag moet beantwoorden dan ontbreken vaak de woorden daarvoor. Het zijn die lagen waar je praat over wat je drijft, verbeeldt, begrijpt, beleeft, voelt en vindt. Je kunt jouw loopbaan, het pad waar je stappen je een (on)bepaalde richting laten uitgaan, nooit vinden als je niet weet wie je werkelijk bent.


De visie op loopbaanbegeleiding is dat als je op latente lagen onderzoek doet, de zelfkennis vergroot en versterkt zal worden, het zelfvertrouwen zal groeien en het de zelfregulatie zal bevorderen. Dat onderzoek deden we van oudsher in de studie- en loopbaanbegeleiding immer en altijd verbaal, schriftelijk en mondeling. Dat tijdperk lijkt voorbij te zijn. 


De neurowetenschappen laten met hun scans, feedbacks en zelfs de fysieke lichaam-geest applicaties (zie bijvoorbeeld de videoclips van Llineas en Wolpert op de werkwijze pagina) met veel overtuiging zien waar het verbale werkelijk vandaan komt.


Fysiek ervaren is de krachtigste stijl van leren in elke leerstrategie. Concretiseren, visualiseren, verbaliseren vindt allemaal plaats in het voorportaal van doen, ervaren en beleven.De meest doelmatige begeleiding is daarom de kandidaat laten leren en ervaren in cursorisch opgezette loopbaancoaching. Onderzoeken, uitleggen en toelichten vindt allemaal plaats in het voorportaal. Daarna moet praktisch verwerkt, ontdekt, getwijfeld, gezocht en bevestigd kunnen worden alvorens de volgende stap gezet kan worden in de begeleiding: klimmen en dalen, overzien en verdwalen, leren en ervaren om uiteindelijk je pad te vinden in het doolhof.


De rapportage wordt door de kandidaat zelf gescreend op onvolkomenheden en onwaarheden en zodoende gepersonaliseerd. De kandidaat is tenslotte de eigenaar van de uitkomsten en resultaten die het loopbaanonderzoek voortbrengen. De loopbaanbegeleider is de kritische sparringpartner die de opdracht heeft om het authentieke natuurlijke gedrag te laten uitkomen.

Tenslotte over de metafoor van de bergen

Als je hoger staat zie je meer! Om hoger te komen moet je klimmen. Om te kunnen klimmen moet je trainen. Om te kunnen trainen moet je de juiste training zoeken. Om te kunnen zoeken moet je je zelf kennen. En om je zelf te leren kennen moet je zowel je zonzijde als je schaduwzijde exploreren, je pieken en dalen ervaren. De persoon die enerzijds doet wat hij kan en anderzijds zichzelf uitdaagt, studeert en leert. De andere kant van de berg is de andere kant van je persoonlijkheid. #Types-in-Action

bottom of page