Paul Smit Consultancy -       Loopbaancoaching
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

-LOB-
 
Study & (Dual) Career Guidance
Education & High Performance Sport


Scholieren  (Secondary Education) 
Studenten  (Higher Education)

TOPsporters ((young) Elite Athletes)
POPsporters ((young) Performing Artists)

Ouders (Parents)
Mentoren, Docenten (Tutors, Teachers)
Coaches, Trainers

If you don't understand Dutch, I have three options for you:

1. please click on the English page in the menu
2. visit my other website where you will find pages with text in English
3. connect with me on LinkedIn

Dank je wel voor het bezoeken van mijn website. 
Hier kun je kennis maken met mijn werkzaamheden in het onderwijs en in de top- en beroepssport.

Ik ben sinds 1996 geregistreerd adviseur voor studie en loopbaan in het befaamde register voor studie- en beroepskeuze adviseurs BKR. Registeradviseurs onderscheiden zich van andere loopbaanadviseurs omdat ze zeer deskundig zijn in de psychodiagnostiek: het afnemen van professionele testen en vragenlijsten en het analyseren, interpreteren en toepassen van de resultaten in gedragscoaching.

Ik ben een specialist in het onderzoeken, analyseren,  coachen en trainen van leercapaciteiten, type- en gedragskenmerken en motoriek kenmerken (beweeg-gedrag en waarneming). Ik laat dit samen komen in individuele leerstrategieën en studiegedrag en persoonlijkheidsprofielen.

Ik ben werkzaam in het voortgezet- en het hoger onderwijs. Afhankelijk van de opdracht ook in de particuliere sector en de top - en elite sport.

Mijn beroepsnamen zijn agoog, adviseur voor studie en loopbaan, decaan, loopbaanbegeleider, consultant, HR manager, 'profiler', talentcoach, studiekeuzecoach, gedragsanalist, assessor en psychodiagnosticus.

En sinds 2018 kan daaraan toegevoegd worden internationaal gelicentieerd ActionTypes®trainer / coach (Zwitserland).

Ik heb veel tijd door gebracht in het handbal, futsal (zaalvoetbal) en veldvoetbal. Ik ben in bezit van een UEFA TC3 (Trainer-Coach jeugdvoetbal) KNVB diploma.

Actief in het onderwijs.
Sinds 2005 werk ik voor een grote topsporttalent school die HAVO-Atheneum-Gymnasium onderwijs aanbiedt in Nederlands Limburg. Ik begeleid jongeren 


 • in het vinden van een geschikt schoolniveau
 • in het kiezen van een geschikt vakkenpakket of - profiel
 • in het leren en studeren bijvoorbeeld :
  • leren plannen op basis van de volgorde in leercapaciteiten en de persoonlijke leerstrategie
  • als voorbereiding op toetsen, PTA's en examens
 • in het vinden van een geschikte vervolgstudie
 • in het verkennen van de arbeidsmarkt
 • in het vinden van balans in een duale loopbaanopbouw

Transitiebegeleiding.
Ik ben actief in landelijke en provinciale VO-HO netwerken en in netwerken duale loopbaanbegeleiding voor topsporters in de provincie en Euregio. Ik verken momenteel de internationale samenwerking via Erasmus+ projecten. Ik ben betrokken bij allerlei projecten en hier word ik geregeld gevraagd om mee te denken over veranderingen en verbeteringen in de aansluiting tussen VO en HO.

Als ondernemer - freelancer.
Daarnaast bied ik diensten aan als freelancer i.s.m. (Marlou) Van Mulken Training. Denk hierbij aan

 • het uitvoeren van individuele loopbaan onderzoeken met inzet van psychodiagnostiek
 • het uitvoeren van fysiek-motorisch psychodiagnostisch onderzoek bij topsporters met inzet van de 'ActionTypes® Approach (ATA)'. Ik ben officieel practioner ATA en gecertificeerd in het werken met Golden Personality Type Profiler® (Persoonlijkheidsvragenlijst) en de JTI® (Jung Type Index persoonlijkheidsvragenlijst
 • het geven van gepersonaliseerde trainingen, leergangen en workshops (ook met inzet van bovengenoemde instrumenten) o.a. over studietechnieken, leerstrategieën, onderbouwing van keuzes, loopbaan- en carrière planning en loopbaanopbouw op niveau 4 (MBO-HAVO-VWO) en hoger

Meer info over inhoud dienstverlening.
Klik op paulsmitlob

Studie.
In heb een toegepaste wetenschap studie (bachelor of applied sciences) afgerond in Human Resource Management die als basis de sociale wetenschap agogiek heeft. Ik heb gekozen voor (studie)loopbaan begeleiding en talentontwikkeling als hoofdrichting (major).

Top- en elite sport.
Ik begeleid topsporters in en buiten de school waar ik voor werk. Jonge topsporters zijn actief in een duale loopbaan en een groot aantal traint meer dan 10 uren per week. Het vinden van een goede balans is een complexe uitdaging voor velen. Je leest er meer over op de pagina LOB 'Topsport en dual careers' en mijn andere website.

'Performing Arts'.
Ook krijg ik wel eens vragen van (jonge) getalenteerde muzikanten, dansers en andere artiesten die eveneens in een duale loopbaan balans zoeken. Ik noem het vaak LOB in de Popsport!

Veel leesplezier.
 
Met vriendelijke groet,

Paul Smit 

 E-mailcontact:                paulsmitlob@hotmail.com
 Find me on:


   Finding your way to the top. 


 
Topsport talent school
Na eerst dertien jaren gewerkt te hebben voor loopbaanadvies bureaus, vooral in onderwijs projecten en - dienstverlening, werk ik nu alweer ruim twaalf jaren voor een grote HAVO-VWO school. 

Deze school is tevens een van de 30 topsporttalent scholen  in Nederland. 


Ik ben samen met nog twee collega's (teamomvang 1,8 FTE) verantwoordelijk voor de loopbaanbegeleiding vanaf klas 3 tot en met klas 6. Dat zijn in onze school ongeveer 70 klassen. In totaal volgen in onze school ongeveer 2750 scholieren onderwijs waarvan 240 prestatie- en topsporter zijn. Aparte programma's duale loopbaanbegeleiding zijn hiervoor ontwikkeld.

 www.vohonetwerken.nl/ (pilot en samenwerkingsverband)

 www.sportzonelimburg.nl  (lobby topsport - onderwijs)
 www.watersley.nl (Watersley Sports & Talent Park)

 Erasmus+ projecten  (dual career guidance in Europe)

 www.vsvlimburg.nl  (pilot en werkgroep)

 www.vvsl.nl  (vereniging voor studieloopbaanbegeleiders en decanen)
 www.beroepskeuze.nl  (kwaliteitsregister studie- en loopbaan adviseurs)

 www.hbobachelors.nl/studiekeuzeadvies  (netwerk van professionals)
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint