top of page

De Zwitsers-Franse 'ActionTypes  benadering'

'Non-verbal vs Verbal'
Opgeleid als studie- en loopbaanadviseur ben ik getraind in en bevoegd om op professionele wijze te werken met verbale (paper-pencil of computer) testen en vragenlijsten. Dit noemen we de psychodiagnostiek.

In 2010 heb ik voor eerst kennis gemaakt met zeer interessante 
non-verbale testdiagnostiek in coaching en begeleiding.

 

'Biology meets psychology'

In mijn praktijk heb ik nog nooit een krachtigere, zeer betrouwbare onderzoek- en begeleidingsmethode mogen ervaren als de Zwitsers-Franse ActionTypes® benadering. Het is een benadering waarin de biologie en de psychologie op constructieve wijze met elkaar samenwerken.

 

Ik ben bekend met de achter liggende theorie sinds mijn studie begin negentiger jaren.
 

Vanaf 2010, als resultaat van een actieve zoektocht om valide begeleidingsmethodiek te vinden om student-atleten beter te kunnen begeleiden, ben ik mij gaan verdiepen in de zogenaamde 'ActionTypes® Approach'.
 

In deze benadering komen vele inzichten uit de  neurofysiologie en biomechanica tot uiting in persoonlijkheidstyperingen. 
 

Sinds 2017 (Parijs-Amsterdam) ben ik internationaal gecertificeerd practitioner in deze benadering.

ActionTypes Symposium Parijs

Foto privé collectie

'Elite sport meets society'

De ActionTypes® benadering is een Zwitsers-Franse zeer complete, volledig  mensgerichte begeleidingsaanpak ontwikkeld in de competitieve sporten op het allerhoogste niveau. 
 

De grondleggers Bertrand Theraulaz, Msc Biologie (op de foto rechts boven), en Ralph Hippolyte (foto hier boven) zijn elite sportcoaches, professors in sport methodiek en empirische onderzoekers in het veld van motorcontrole en bewegings coördinatie.

Ze hebben 30+ jaren ervaring in dit veld en werken met gerenommeerde wetenschappers samen. 

 

Volgens een strikt uit te voeren onderzoeksprotocol wordt het loopbaanonderzoek uitgevoerd.
 

Met deze persoonlijke typeringen, ja, meervoud, achterhalen we ook leerstrategieën, communicatiestijlen, leiderschapsstijlen, voorkeurstaken, loopbaanplanning en zelfs de rollen in het (sport- of werk) team.
 

En zo bereiken inzichten uit de motorcontrole in de topsport andere domeinen van onze maatschappij.

 

'Theory meets action'

Als practitioner test ik waarneming, balans en coördinatie in een 1 op 1 samenwerking en doe dat door een serie (fysieke) motorische testjes uit te voeren.
 

Kandidaten hoeven daar niet voor in sportkleding te zijn. Het onderzoek zelf neemt 30 minuten in beslag.
 

Aan de hand van een aantal 'checks' wordt gevalideerd. Als het persoons profiel klopt wordt getraind en geleerd in een typische (zowel mentale als fysieke) mindset. 

 

In een sportomgeving kan een atleet op basis van deze typering in realistische wedstrijd- of trainingssituaties gebracht worden.

Studiecentrum Ankie van Grunsven

ActionTypes onderzoek

Foto privé collectie

'Counseling meets learning'

De begeleidingsstijl is altijd 'cursorisch'.
 

Rapportages en beschrijvingen worden toegestuurd om kandidaten tijd te geven om te kunnen leren, ontdekken, herkennen, ontkennen en bevestigen. 
 

In vervolgsessies wordt toelichting en uitleg gegeven, worden persoonlijke situaties uit de praktijk erbij gehaald en uiteraard worden de meest ideale toekomstgerichte situaties geprojecteerd.

ActionTypes workshop topsport talenten

Foto privé collectie

'Body - brain - behaviour'
Ik noem het de Body-Brain-Behaviour methode. In het sociale verkeer 'meten' we alles verbaal, in taal en cijfers! Denk aan vragenlijsten, toetsen en testen, beschrijvingen, beoordelingen en gesprekken. 

 

Maar in de ActionTypes® benadering wordt taal gezien als product van het lichaam. Communicatie is een gevolg van een doe- en beweegproces.

Loopbaan Orientatie en Beweging (LOB)
Loopbaangericht bewegen! Niet bewegen in sportieve zin, misschien ook maar dat is een andere discussie, maar in logistieke zin. Het is dan ook geen beeldspraak als ik spreek over loopbaan, stappenplannen, carrière pad, drijfveren, motivatie of in beweging komen.


In onze internationale leergemeenschap  ActionTypes met de basis in Zwitserland laten we ons o.a. inspireren door het werk van emeritus Prof. Dr. Rodolfo Llinás die ook wel de ‘godfather of neuroscience’ genoemd wordt. 

 

Rodolfo stelt dat de hoofdtaak, letterlijk overigens, van het brein bewegen en alles in beweging houden is.

 

bottom of page