Paul Smit Consultancy -       Loopbaancoaching

Loopbaanbegeleiding voor topsporters

Ik werkte al langer met topsporters die problemen hadden in het vinden van balans in hun duale loopbaan. Ik gebruikte de werkvormen die we voor alle andere scholieren en studenten ook gebruikten. Maar nadat ik in 2009 meer inzichten had gekregen na opstarten van een project bij de jeugdopleiding van PSV Eindhoven in het professionele voetbal ben ik gestaag gaan werken aan maatbegeleiding voor jonge topsporters. Nu zetten we methodieken in die in de individuele loopbaanbegeleiding, groeps- en teambegeleiding en zelfs in de trainingen en videoanalyses van wedstrijden gebruikt kunnen worden. Nu ik veel meer ervaring heb opgedaan in het werken met jonge atleten verzorg ik ook meer voorlichtingen voor ouders en begeleiders en begeef ik me op het terrein van 'train de trainer' of adviseer ik de staf op het gebied van persoonlijke coaching.

Wat doe ik precies als adviseur Studie en Loopbaan in de top- en elitesport?

























Heel belangrijk hierbij het besef voor allen dat ik een begaafde 'beweger', een zogenaamde lichamelijk-kinesthetisch hoogbegaafde, aan het begeleiden ben. De coaching moet dat als uitgangspunt nemen en de begeleiding dus ook. Je coacht dus letterlijk de lichamelijke - kinesthetische kenmerken. Daarom is de slogan die we in de ActionTypes benadering gebruiken : 'Listen to your body, not anybody'

Ik test en analyseer de leercapaciteiten - hoe verwerkt een (jonge) topsporter concrete - en abstracte informatie?
Ik test en analyseer de persoonlijke (type) kenmerken en het kinesthetische - motorische (type) profiel van de sporter/atleet - hoe gedraagt een (jonge) topsporter zich FYSIEK in
prestatieve situaties zoals trainingen, wedstrijden, toernooien en wat is de mentale verklaring hiervoor?
Ik test en analyseer de persoonlijke leerstrategie - hoe verloopt het verwerkingsproces van input van informatie naar uitvoer in handelingen?

Dan bespreken we de inzichten en de uitkomsten en valideren dit in de praktijk van zowel school als de sport. We gebruiken loopbaan (LOB) dossiers, volgsystemen maar ook videobeelden of simuleren wedstrijdsituaties bijvoorbeeld duels of wedstrijdafspraken en -tactieken.

Als we voldoende betrouwbare (test)gegevens hebben leert de atleet in school, studie, trainingen en wedstrijden wanneer presteren 'vrij' en makkelijk(er) is. De 'leerfasen van Maslow' bieden een houvast bij de uitleg hierboven. 














Leerfasen van Maslow

Leren van eigen functioneren en inzicht krijgen in het persoonlijke groeipotentieel is de basis waarop alle loopbaankeuzes, inclusief de keuzes en handelingen in topsport berusten.

Op deze manier, na de uitvoer van zulke individuele loopbaanonderzoeken, kan ook een teamprofiel van staf en atleten gemaakt worden. Een teamprofiel wordt gebruikt voor training - en wedstrijdvoorbereiding waarbij het maximale rendement (duels winnen) het doel is. Rendementsdoelen worden alleen behaald als er teamacceptatie is; men kent elkaar goed en men accepteert en gebruikt elkaars competenties en compenseert elkaars zwaktes in prestatiesituaties.

We kijken naar de toekomst en plannen deze zorgvuldig. De korte termijn planning, overgaan naar de volgende klas en diploma halen, maken we op basis van de persoonlijke leerstrategie en de krachtigste studievaardigheden.Topsporters zijn doorgaans erg gemotiveerd en gedisciplineerd dus over een nieuwe of aanpassing van aanpak, de voorgenomen gedrags-verandering, bestaat weinig twijfel. Als ze er van overtuigd zijn dat ze er beter van worden gaan ze ermee aan de slag.

We structureren de week en periodiseren soms het jaar met wedstrijden, trainingen en toernooien erin. Om dit alles succesvol te krijgen moet de communicatie en de vertrouwensband met verschillende beïnvloeders helder zijn:
 • De sporter/ atleet moet leren hoe hij/zij het beste kan uitleggen aan ouders, trainers/ coaches en, indien nodig, ook aan zijn teamgenoten hoe optimaal gepresteerd kan worden in een duale loopbaan.
 • Als de (jonge) sporter/atleet begrepen wordt in zijn leer- en sportgedrag wordt het makkelijker om  de juiste coaching en training af te stemmen op de individuele behoefte.

De middellange termijn planning, het vinden van een geschikte vervolgstudie in een duale loopbaan of het fulltime doorontwikkelen in topsport, maken we op basis van cognitieve eigenschappen, type kenmerken, aangetoonde basiscompetenties, studiehouding en leerstrategie, motivatie en drijfveren. 

In het hoger onderwijs is door een aantal hogescholen en universiteiten een convenant getekend. Hierin gaat het over wat de ondertekenaars van dit actieplan afgesproken hebben over wat zij gezamenlijk gaan doorvoeren in het leveren van maatwerk voor studerende topsporters binnen hun eigen instellingen. Ook zetten zij een structuur neer waarin zij overleg en afstemming tussen topsport en hoger onderwijs duurzaam verankeren. 

Het vinden van een maatprogramma is een uitdaging. Menig studie kan dat maatwerk met de beste bedoelingen niet leveren.

'The dual career of athletes'

Ik heb begeleidingsprogramma's ontwikkeld voor topsporttalenten in onze school maar pas het begeleidingsmodel of elementen eruit ook toe bij clubs, academies en bij (sport)bedrijven.

Zo werk ik samen met :


Via Erasmus+ projecten zoals GEES.EU (2015-2016 Europa) en BWISER.EU (2017-2018 Europa) maar ook via studiedagen van Stichting LOOT (Nederland) delen we de praktijkervaringen.

JTI leergang; docenten Dick Otter en Rianne van Strien
(Papendal 2011)
  
ATB leergang; docenten Peter Murphy en Bennie Douwes (Erp 2013)
 
ATB leergang DMD; docenten Bennie Douwes en Kai de Jager
(Erp 2015)

ATA Bridging Course 'in depth module';
docenten Bertrand Théraulaz en Bennie
Douwes (Erp 2015)

ATCC 2017-2018 Parijs - Amsterdam
 
Together with Action Types founder Ralph Hippolyte
at the Action Types Exchange Platform Paris 2017


Together with Action Types founder and teacher
Bertrand Theraulaz at the ATCC 2017 Paris


Together with the U20 Dutch National Handbal team at the EC 2015 in Kolding Denmark. The boys in the picture where all in our school and, accept for my son Alec (2th on the right), they where also in the Handbal Academy Sittard. They are fantastic examples of dual career succes.

After the U20 game France - Netherlands
in Lille France together with Alec




Een atleet is in de oorspronkelijke betekenis van het woord een persoon met bovengemiddelde fysieke eigenschappen (kracht, wendbaarheid,duurvermogen) en daarmee wordt hij gezien als potentieel deelnemer aan fysieke activiteiten en in het bijzonder wedstrijden. 

Een oud Grieks woord voor "wedstrijd" is athlos en degenen die meededen aan deze wedstrijden werden atleten genoemd. Tegenwoordig is een atleet iemand die daadwerkelijk deelneemt aan atletiek wedstrijden hoewel het woord ook gebruikt wordt voor (top)sporters in het algemeen.

 
Dual Careers of Athletes
Brussels, 2012

Athletes often face challenges to combine their sporting career with education or work. The aim to succeed at the highest level of a sport demands intensive training and competitions at home and abroad, which can be difficult to reconcile with the challenges and restrictions in the educational system and the labour market.

Not only high levels of motivation, commitment, resilience and responsibility from the athlete, but also special arrangements are needed to avoid the situation where talented - and elite sportspeople are forced to choose between education and sport or work and sport.

Such "dual career" arrangements should be beneficial for athletes' sporting careers, allow for education or work, promote the attainment of a new career after the sporting career, and protect and safeguard the position of athletes.Dual career arrangements are relatively recent in the majority of Member States and sports. In Member States where these arrangements have been developed for some time, they sometimes lack solid agreements between the sport system and either the educational sector or the labour market. They may also lack a legal framework or a sustainable governmental policy.

Guidance could be helpful to develop and improve the conditions needed for sustainable dual career programmes allowing for tailor- made arrangements for talented and elite athletes throughout Europe, either in their position as a student - athlete or employee - athlete.

 Purpose of EU guidelines on dual careers

These Guidelines are addressed primarily to policy makers in the Member States, as inspiration for the formulation and adoption of action - oriented national dual career guidelines and to raise awareness at national level about the concept of dual careers. They aspire to sensitise governments, sport governing bodies, educational institutes and employers to create the right environment for dual careers of athletes, including an appropriate legal and financial framework and a tailor - made approach respecting differences between sports. These Guidelines have not been developed to become a binding instrument and they respect the diversity of competences and traditions in Member States in the various policy fields. The Guidelines should contribute to the exchange and spreading of good practices and learningexperiences in this field. Furthermore, the Guidelines suggest a framework of possible arrangements at international level and invite the European Union to initiate supplementary actions because of the high mobility of athletes and the specific needs in some sports and in small
 
Member States to facilitate dual career arrangements abroad. Athletes in the sport system. Promotion of dual careers of athletes matches with several of the aims of the Europe 2020 Strategy;  prevention of early school leaving, more graduates in higher education, higher employability.




 
Wat zijn topsporttalentprofielen?


Cognitieve 
vaardigheden
Taal- & Communicatie vaardigheden

Leer- & studie
vaardigheden
Tactische
vaardigheden
Fysieke 
vaardigheden

Technische 
vaardigheden

 
Ik onderzoek, valideer EN train bij prestatie- en topsporters deze vaardigheden. Deze voeg ik toe aan onderzochte typekenmerken en zo ontstaan 'Dual Career' competentieprofielen, of beter, topsporttalentprofielen.

Ik krijg van atleten en trainers wedstrijdbeelden aangeleverd zodat ik speel-, beweegstijlen en gedrag kan analyseren. Soms ben ik bij trainingen of stages aanwezig zodat ik in korte tijd veel kan observeren, onderzoeken en bespreken. Soms train ik zelf mee en/of bespreek ik met de trainer welke oefeningen / wedstrijdsimulaties we nodig hebben om te leren hoe de atleet of atleten denken en handelen.

   Analyse defensieve handelingen
  Analyse offensieve handelingen
 

   Opbrengsten

 1.    Werk- en denkniveau van sporter is bekend.
 2.    Leerstijl is bekend.
 3.    Motoriekstijl is bekend.
 4.    Temperament is bekend.
 5.    Communicatiestijl is bekend.
 6.    Motieven en drijfveren zijn bekend.
 7.    Een motoriekstijl analyse maakt o.a. duidelijk
     welke van deze polaire voorkeuren de meest
     krachtige is.


 • hoog of laag
 • dichtbij of veraf
 • verticaal of horizontaal
 • links of rechts
 • focus of globaal
 • AM spierketen of PM spierketen
 • rationeel of gevoelig
 • afronder of uitsteller
 • binnenzijde of buitenzijde
 • energiegever of energiespaarder
 • abstract of concreet
 • taal- of beeldenker
 • doener of denker
 • zelfverzekerd of faalangstig
 • meebuigend of eigengereid
 • en veel meer....

Nog meer opbrengsten

 1. Actieplan, ambities, (on)mogelijkheden, doelen, kracht en beperkingen zijn bekend.
 2. Optimale coachstijl is bekend, coachbaarheid is vergroot, zelfvertrouwen bij zowel sporter en zijn trainers/coaches is vergroot.
 3. Individueel maatwerk kan in trainingen ingebracht worden. Opstellingen,posities en rollen worden gemaakt op basis van talentprofielen. Ook dueltactiek en spelstrategie kunnen worden uitgewerkt aan de hand van spelersprofielen.
 4. In training functioneel trainen op voorkomen van blessures 12. In het gedrag herken je nu beter de VOORBEREIDING op de actie en de ACTIE zelf: Type in Actie ofwel ActionTypes
 5. 'Flow state of mind' wordt sneller bereikt ; 'feeling VERY comfortable in uncomfortable situations'


 Voorbeelden uit mijn praktijk










Action Type analyse training FC Oss (Pro Soccer)









Action Type analyse individuele speelstijl wedstrijd Nederlands team Handbal
(National Team Handball)







  
Infoshop teamanalyse Nederlands Handbal Team EK kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen 2015








Clinic / demo over 'inzichtelijk handbal spelen' en 'gepersonaliseerd trainen' bij de handbalacademie Sittard met bondscoach Gino Smits.

  







Motorische kenmerken herkennen in acties.



 
Samen met Jordi Cruijff;  trainingsstage Valetta FC 2009. Bijdrage geleverd aan type analyse spelers Valetta FC.



 

Samen met Wiel Coerver (Coerver methode, ex trainer Feijenoord) bij
FC Geleen Zuid over techniek en zelfsturend gedrag in jeugdvoetbal






Clinic samen met trainer Wil Boessen; FC Geleen Zuid U17 4e divisie zuid 2013 
 

 


Mijn docent van Action Type Academie Nederland Peter Murphy samen met de Ajax staf in 2015




Op het hoogste niveau van toepassing kan
 • een trainer in de trainingen individueel maatwerk inbrengen
 • een coach kan tactiek en strategie aanpassen aan de individuele kracht van de atleet en de sterkte/zwakte analyse van de  tegenstander(s)
 • een atleet kan duels winnen door het verkregen inzicht in bewegingsvoorkeuren van zijn of haar tegenstander
 • de communicatie tussen atleten en staf kwalitatief en inhoudelijk aanzienlijk verbeteren

 Clinics - Demo's - Workshops

Samen met ex - profvoetballer en toptrainer Wil Boessen (VVV Venlo, Fortuna Sittard, FC Oss, Chiangmai FC, Lampang FC, FC Den Bosch) verzorg ik voetbalclinics en workshops als de planning het toelaat.

Samen met ex-nationaal team handballer en bondscoach handbal Gino Smits verzorg ik handbalclinics en workshops als de planning het toelaat.

Klik voor info tarieven hier.


 Loopbaanbegeleiding voor topsporters Trevianum

Momenteel (2018) verzorgen we 
onderwijs aan  ongeveer 2750
scholieren onderwijs waarvan 240
prestatie- en topsporters zijn.
30% is van buiten de regio.











TTalentbox / skybox Voetbalstadion Fortuna Sittard waar ik met jonge sporttalenten in groepen werk.







Atleten 'face to face' of op afstand begeleid in de volgende sporten

Handbal Nederlands Team A-ploeg
Handbal Nationale jeugdteams
Handbal Lions Limburg
Handbal Nordhorn - Lingen (Duitsl.)
Handbal GWD Minden (Duitsl.)
Handbal Handbalacademie Sittard
Handbal HIF Karlskrona Zweden

Voetbal Fortuna Sittard
Voetbal PSV Eindhoven
Voetbal Roda JC Kerkrade
Voetbal VVV Venlo
Voetbal FC Den Bosch
Voetbal FC Oss
Voetbal RKC Genk (België)
Voetbal Bayer Leverkusen (Duitsl.)
Voetbal Liverpool FC (Engeland)
 
Trevianum Sittard LOOT begeleiding
Dansen
Dammen
Mountainbike NTC Sittard
Zwemmen Hellas Glana Sittard
Racen G-Star Team F3
Atletiek Unitas Sittard
Hockey HC Scoop Sittard
En zoveel meer...


 
Mijn andere website voor LOB dienstverlening

E-mail contact
 
Werkgever
Trevianum Scholengroep

Particuliere samenwerking met


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint