Paul Smit Consultancy -       Loopbaancoaching

Loopbaanbegeleiding voor topsporters

Nadat ik in 2009, na opstarten van een project bij de jeugdopleiding van PSV Eindhoven in het professionele voetbal, meer inzichten had gekregen in voorkomende dilemma's in de duale loopbaanopbouw ben ik gestaag gaan werken aan maatbegeleiding voor jonge topsporters. Ik ben psychodiagnostiek uit de fysiek kinesthetische begeleiding gaan integreren in individuele loopbaanbegeleiding, groeps- en teambegeleiding en zelfs sporttrainingen. Via Papendal heb ik die methodiek gevonden in Zwitserland waar een team van biologen, neurologen, fysiologen en bewegingswetenschappers al 30 jaren kennis en ervaringen deelt in de zogenaamde 'ActionTypes® Approach'.

Inmiddels verzorg ik ook meer voorlichtingen voor ouders en begeleiders, 'train ik de trainer' of 'coach ik de coach' en/of adviseer ik de staf op het gebied van persoonlijke coaching.

Hoe begeleid ik atleten in de top- en elitesport?

Een begaafde 'beweger' heeft deze beweegkwaliteiten als waarde. Deze typische beweegkwaliteiten vormen de kern van, en zelfs de verklaring voor, identiteit en de persoonlijkheid. Hoe kunnen we deze (transfer) waarde vergroten? De coaching en de begeleiding moet dat als uitgangspunt nemen; de atleet nog succesvoller maken dan hij of zij al is!

Ik versterk de zelfregulatie van de atleet met veel, MET NAME FYSIEKE, zelfinzichten. Door deze fysieke en persoonlijke ankers te trainen vergroot ik de zelfstandigheid en zodoende het zelfvertrouwen.

De  ActionTypes®slogan luidt:
'Listen to your body, not any body'
.

Loopbaanbegeleiding in de topsport
De 'triple B-method' is feitelijk wat mijn werkwijze kenmerkt. Nu we gedrag kunnen begrijpen en coachen door het lichaam te testen, valideren we beter. De psychodiagnostiek is daarmee eerlijker, meer ruisvrij en dus krachtiger geworden.

Het 'meten is weten' principe is overigens NIET zo zeer het doel van mijn werk. Het gaat hier niet om weten maar om inzicht krijgen en vooral te geven in competent gedrag. Daarmee de eigenwaarde te vergroten en de zelfsturing te kunnen bevorderen.

Brain
Body
  Behaviour

Wat kunnen we testen en onderzoeken?
leercapaciteiten testen, interpreteren, analyseren en coachen: hoe verwerkt een (jonge) topsporter concrete - en abstracte leer informatie in de verschillende studievakken?
kinesthetische - motorische (type) kenmerken testen
, interpreteren, analyseren, trainen en coachen: hoe gedraagt een (jonge) topsporter zich FYSIEK in prestatieve situaties zoals trainingen, wedstrijden, toernooien en wat is de mentale verklaring hiervoor?
drijfveren testen die ik in verband breng met het ActionTypes® profiel: door twee uit 5 drijfveren te achterhalen kunnen we uiteindelijk geen 16 maar 192 verschillende persoonsprofielen onderscheiden.
de persoonlijke leerstrategie testen, interpreteren, analyseren en coachen: hoe verloopt het verwerkingsproces van informatie in het brein van input van informatie (opname) naar uitvoer (expressie/toepassingen) in daadwerkelijke handelingen?

En dan?
Dan bespreken we alle uitkomsten en zelf
inzichten en valideren dit in de praktijk van zowel school, studie en de sport. We gebruiken loopbaan (LOB) dossiers, volgsystemen en rapportages maar ook videobeelden. We simuleren wedstrijdsituaties bijvoorbeeld duels of bespreken wedstrijdafspraken en -tactieken en benoemen zogenaamde 'ankers'.

De atleet leert of de atleten leren hoe ze hun prestaties in school, studie, trainingen en wedstrijden 'vrij' en makkelijk(er) kunnen maken.


Leerfasen van Maslow

Leren van het eigen daadwerkelijke functioneren en inzicht krijgen in het persoonlijke groeipotentieel is de basis waarop alle (loopbaan)keuzes, dus ook de keuzes en handelingen in topsport, berusten.

Teamprofielen
Zo kan ik ook teamprofielen maken van zowel staf als de atleten. Een teamprofiel wordt gebruikt voor training - en wedstrijdvoorbereiding waarbij het maximale rendement (duels winnen) het doel is. Rendementsdoelen worden alleen behaald als er teamacceptatie is; men kent elkaar goed en men accepteert en gebruikt elkaars competenties en compenseert elkaars zwaktes in prestatiesituaties.

Periodisering en planning
We kijken naar de toekomst en plannen deze zorgvuldig. De korte termijn planning, overgaan naar de volgende klas en diploma halen, maken we op basis van de persoonlijke leerstrategie en de krachtigste studievaardigheden.Topsporters zijn doorgaans erg gemotiveerd en gedisciplineerd dus over een nieuwe  of aanpassing van aanpak, de voorgenomen gedrags-verandering, bestaat weinig twijfel. Als ze er van overtuigd zijn dat ze er beter van worden gaan ze ermee aan de slag.

We structureren de week en periodiseren soms het jaar met wedstrijden, trainingen en toernooien erin. Om dit alles succesvol te krijgen moet de communicatie en de vertrouwensband met verschillende beïnvloeders helder zijn:

 • De sporter/ atleet moet leren hoe hij/zij het beste kan uitleggen aan ouders, trainers/ coaches en, indien nodig, ook aan zijn teamgenoten hoe optimaal gepresteerd kan worden in een duale loopbaan.
 • Als de (jonge) sporter/atleet begrepen wordt in zijn leer- en sportgedrag wordt het makkelijker om  de juiste coaching en training af te stemmen op de individuele behoefte.

De middellange termijn planning, het vinden van een geschikte vervolgstudie in een duale loopbaan of het fulltime doorontwikkelen in topsport, maken we op basis van cognitieve eigenschappen, type kenmerken, aangetoonde basiscompetenties, studiehouding en leerstrategie, motivatie en drijfveren. 

Actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT)
In het hoger onderwijs is door een aantal hogescholen en universiteiten een convenant getekend. Hierin gaat het over wat de ondertekenaars van dit actieplan afgesproken hebben over wat zij gezamenlijk gaan doorvoeren in het leveren van maatwerk voor studerende topsporters binnen hun eigen instellingen. Ook zetten zij een structuur neer waarin zij overleg en afstemming tussen topsport en hoger onderwijs duurzaam verankeren. 

Het vinden van een maatprogramma is een uitdaging. Menig studie kan dat maatwerk met de beste bedoelingen niet leveren.

Duale loopbaan profielen
Ik onderzoek, valideer EN train bij prestatie- en topsporters allerlei competenties, capaciteiten en  vaardigheden. Deze voeg ik toe aan onderzochte typekenmerken en zo ontstaan 'Duale loopbaan  profielen'; studieloopbaanprofielen enerzijds en topsporttalentprofielen anderzijds.
 
De sportpraktijk van de atleet
Ik krijg van atleten en trainers wedstrijdbeelden aangeleverd zodat ik speel-, beweegstijlen en gedrag kan analyseren. Soms ben ik bij trainingen of stages aanwezig zodat ik in korte tijd veel kan observeren, onderzoeken en bespreken. Soms train ik zelf mee en/of bespreek ik met de trainer welke oefeningen / wedstrijdsimulaties we nodig hebben om te leren hoe de atleet of atleten denken en handelen.

Samenwerking
Ik pas het begeleidingsmodel of elementen eruit ook toe bij clubs, academies en bij (sport- en gezondheid) bedrijven. Zo werk(te) ik samen met :


Internationaal
Via Erasmus+ projecten zoals GEES.EU (2015-2016) en BWISER.EU (2017-2018) maar ook via studiedagen van 
Stichting LOOT (Nederland) en de ActionTypes® 'Exchange Platforms' delen we op internationale schaal kennis en ervaringen.


JTI leergang
docenten Dick Otter en Rianne van Strien

(Papendal 2011)
  
ATB leergang
docenten
Peter Murphy en Bennie Douwes
(
Erp 2013)
 
ATB leergang DMD
docenten
Bennie Douwes en Kai de Jager
(Erp 2015)

ATA Bridging Course 'in depth module'
docenten Bertrand Théraulaz en Bennie
Douwes
(
Erp 2015)

ATCC 2017-2018 Parijs - Amsterdam
 
Together with Action Types founder Ralph Hippolyte
at the Action Types Exchange Platform Paris 2017


Together with ActionTypes founder and my teacher
Bertrand Theraulaz at the ATCC 2017 Paris


ActionTypes Exchange Platform Berlin 2018

Together with the U20 Dutch National Handbal team at the EC 2015 in Kolding Denmark. The boys in the picture where all in our school and, accept for my son Alec (2th on the right), they where also in the Handbal Academy Sittard. They are fantastic examples of dual career succes.

National handbal team Netherlands 2015

After the U20 testgame France - Netherlands
in Lille France together with Alec


Dual Careers of Athletes (GEES E+ project, Brussels, 2012)
Athletes often face challenges to combine their sporting career with education or work. The aim to succeed at the highest level of a sport demands intensive training and competitions at home and abroad, which can be difficult to reconcile with the challenges and restrictions in the educational system and the labour market.

Not only high levels of motivation, commitment, resilience and responsibility from the athlete, but also special arrangements are needed to avoid the situation where talented - and elite sportspeople are forced to choose between education and sport or work and sport.

Such "dual career" arrangements should be beneficial for athletes' sporting careers, allow for education or work, promote the attainment of a new career after the sporting career, and protect and safeguard the position of athletes.Dual career arrangements are relatively recent in the majority of Member States and sports. In Member States where these arrangements have been developed for some time, they sometimes lack solid agreements between the sport system and either the educational sector or the labour market. They may also lack a legal framework or a sustainable governmental policy.

Guidance could be helpful to develop and improve the conditions needed for sustainable dual career programmes allowing for tailor- made arrangements for talented and elite athletes throughout Europe, either in their position as a student - athlete or employee - athlete.

Amsterdam 2017: HvA, Red Bull Salzburg, KADA Austria
Erasmus+ symposium


Purpose of EU guidelines on dual careers
These Guidelines are addressed primarily to policy makers in the Member States, as inspiration for the formulation and adoption of action - oriented national dual career guidelines and to raise awareness at national level about the concept of dual careers. They aspire to sensitise governments, sport governing bodies, educational institutes and employers to create the right environment for dual careers of athletes, including an appropriate legal and financial framework and a tailor - made approach respecting differences between sports. These Guidelines have not been developed to become a binding instrument and they respect the diversity of competences and traditions in Member States in the various policy fields. The Guidelines should contribute to the exchange and spreading of good practices and learningexperiences in this field. Furthermore, the Guidelines suggest a framework of possible arrangements at international level and invite the European Union to initiate supplementary actions because of the high mobility of athletes and the specific needs in some sports and in small
 
Member States to facilitate dual career arrangements abroad. Athletes in the sport system. Promotion of dual careers of athletes matches with several of the aims of the Europe 2020 Strategy;  prevention of early school leaving, more graduates in higher education, higher employability.

 
Voorbeelden uit mijn praktijk
Ik krijg van atleten en trainers wedstrijdbeelden aangeleverd zodat ik speel-, beweegstijlen en gedrag kan analyseren. Soms ben ik bij trainingen of stages aanwezig zodat ik in korte tijd veel kan observeren, onderzoeken en bespreken. Andere keren train ik zelf mee.

   Analyse defensieve handelingen
  Analyse offensieve handelingen
  

ActionTypes analyse training FC Oss (Pro Soccer)


Action Type analyse individuele speelstijl wedstrijd Nederlands team Handbal
(National Team Handball)  

Infoshop teamanalyse Nederlands Handbal Team EK kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen 2015

Clinic / demo over 'inzichtelijk handbal spelen' en 'gepersonaliseerd trainen' bij de handbalacademie Sittard met ex bondscoach Gino Smits

  


Motorische kenmerken herkennen in loop- en sprongacties met jongens van de handbalacademie 
Samen met Jordi Cruijff,  trainingsstage Valetta FC 2009. Bijdrage geleverd aan type analyse spelers Valetta FC 

Samen met Wiel Coerver (Coerver methode, ex trainer Feijenoord) bij
FC Geleen Zuid over techniek en zelfsturend gedrag in jeugdvoetbal


Clinic samen met trainer Wil Boessen; FC Geleen Zuid U17 4e divisie zuid 2013 waar ik toen trainer van was
 

 


De Ajax staf samen met mijn docent van de Action Type Academie Nederland Peter Murphy (2015)


Op het allerhoogste niveau van toepassing kan
 • een trainer in de trainingen individueel maatwerk inbrengen op basis van persoonsprofielen
 • een coach kan tactiek en strategie aanpassen aan de individuele kracht van de atleet en de sterkte/zwakte analyse van de tegenstander(s)
 • een atleet kan duels winnen door het verkregen inzicht in bewegingsvoorkeuren van zijn of haar tegenstander
 • de communicatie tussen atleten en staf kwalitatief en inhoudelijk aanzienlijk verbeteren
 
Clinics - Demo's - Workshops
Samen met ex - profvoetballer en toptrainer Wil Boessen (VVV Venlo, Fortuna Sittard, FC Oss, Chiangmai FC, Lampang FC, FC Den Bosch) verzorg ik voetbalclinics en workshops als de planning het toelaat.

Samen met ex-nationaal team handballer en ex-bondscoach handbal en huidig trainer-coach van Borussia Dortmund Gino Smits verzorg ik handbalclinics en workshops als de planning het toelaat.

Klik voor info tarieven hier.


 Loopbaanbegeleiding voor topsporters Trevianum

Momenteel (2018) verzorgen we 
onderwijs aan  ongeveer 2750
scholieren onderwijs waarvan 240
prestatie- en topsporters zijn.
30% is van buiten de regio.TTalentbox / skybox Voetbalstadion Fortuna Sittard waar ik met jonge sporttalenten in groepen werk.Atleten 'face to face' of op afstand begeleid in de volgende sporten

Handbal Nederlands Team A-ploeg
Handbal Nationale jeugdteams
Handbal Lions Limburg
Handbal Nordhorn-Lingen (Duitsl.)
Handbal GWD Minden (Duitsl.)
Handbal Handbalacademie Sittard
Handbal HIF Karlskrona Zweden

Voetbal Fortuna Sittard
Voetbal PSV Eindhoven
Voetbal Roda JC Kerkrade
Voetbal VVV Venlo
Voetbal FC Den Bosch
Voetbal FC Oss
Voetbal RKC Genk (België)
Voetbal Bayer Leverkusen (Duitsl.)
Voetbal Liverpool FC (Engeland)
 
Trevianum talentbegeleiding LOOT
Dansen
Dammen
Mountainbike NTC Sittard
Zwemmen Hellas Glana Sittard
Racen G-Star Team F3
Atletiek Unitas Sittard
Hockey HC Scoop Sittard
En zoveel meer...


 
Mijn andere website voor LOB dienstverlening

E-mail contact
 
Werkgever
Trevianum Scholengroep

Particuliere samenwerking met partner


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint