Paul Smit Consultancy -              Loopbaancoaching
Leerstrategieën en
studietechnieken

Studiebegeleiding
Toets- en proefwerktraining
Examentraining

Ik werk nu bijna 25 jaren in het onderwijs waarvan de laatste 13 jaren voor Trevianum scholengroep Sittard.

Ik verzorg klassikale lessen over het onderwerp in de titel en geef er trainingen en workshops over aan scholieren, ouders, docenten en mentoren.

Ik maak gebruik van het ILS model van Prof. Dr. Jan Vermunt, het breinmodel van Action Types® en het in de school gebruikte model van RTTI® en natuurlijk de schoolprestaties (bijvoorbeeld uit Magister) en, indien voorhanden, capaciteitenonderzoeksresultaten (CITO, DAT, NIO).
 
Vermunt, J - leerstijlen en leerstrategieën

ActionTypes - leerfuncties op basis van
motoriekprofielen, studiehouding (ontwerp van Paul Smit)

RTTI - verschillende toetsvragen, verschillende toetsen,
verschillende strategieën


Ook op eigen titel 'Paul Smit Consultancy' via partner 'van Mulken Training' kan dit verzorgd worden voor scholieren en studenten buiten Trevianum.

Flyer

Trainingen voor scholieren en  studenten in groepstraining of individueel.

Tussen 17.00 uur en 20.30 uur afhankelijk van locatie- mogelijkheden.

Kosten € 450- excl. BTW P.P. en € 400- excl. BTW als in  een groep van minimaal 6 begeleiding gegeven kan worden. Veel goedkoper dan dat je als ouders elke maand de huiswerkbegeleiding moet betalen.

Drie dezelfde dagen bijvoorbeeld elke dinsdag drie weken achter elkaar.
Eerste avond twee klokuren  training voor scholieren en studenten.
Tweede avond twee klokuren training voor scholieren en studenten.
Derde avond twee klokuren coaching voor scholieren en hun ouders en eindevaluatie.
Bij individuele aanvragen kunnen de drie trainingen korter op elkaar gepland worden.

Aanmelden via e-mail paulsmitlob@hotmail.com 
U krijgt dan een aanmeld-formulier toegestuurd.  Motivational quotes to
  inspire you in LIFE!

  Motivational quotes to
  inspire you in LIFE!


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint