Paul Smit Consultancy -              Loopbaancoaching
Leerstrategieën en
studietechnieken

Studiebegeleiding
Toets- en proefwerktraining
Examentraining

Ik werk nu bijna 25 jaren in het onderwijs waarvan de laatste 13 jaren voor Trevianum scholengroep Sittard.

Ik verzorg al twintig jaren klassikale lessen over het onderwerp in de titel en geef er trainingen en workshops over aan scholieren, ouders, studenten, docenten en mentoren.

Ik maak gebruik van het ILS model van Prof. Dr. Jan Vermunt, het breinmodel van Action Types® en het in de school gebruikte model van RTTI® en natuurlijk de schoolprestaties (bijvoorbeeld uit Magister) en, indien voorhanden, capaciteitenonderzoeksresultaten (CITO, IEP, DAT, NIO).
 
Vermunt, J - leerstijlen en leerstrategieën

ActionTypes® - leerfuncties na motoriekanalyse
en studiehouding (ontwerp van Paul Smit)

RTTI - verschillende toetsvragen, verschillende toetsen,
verschillende strategieën


Training geven aan scholieren van buiten Trevianum Scholengroep en studenten.

Flyer

Trainingen voor scholieren en  studenten in groepstraining of individueel.

Veel goedkoper dan dat je ouders elke maand de huiswerkbegeleiding moeten betalen.

Drie dezelfde dagen bijvoorbeeld elke dinsdag drie weken achter elkaar.
Eerste avond twee klokuren  training voor scholieren en studenten.

Tweede avond twee klokuren training voor scholieren en studenten.

Derde avond twee klokuren coaching voor scholieren en hun ouders en eindevaluatie.
Bij individuele aanvragen kunnen de drie trainingen korter op elkaar gepland worden.

LET OP! Dit is geen motivatietraining. Latent ongemotiveerde scholieren zullen ook na deze training  geen gedragsverandering laten zien. Deze training is bestemd voor scholieren en studenten die willen leren studeren; inzichtelijk-abstract  studeren of reproductief-concreet leren, etc. versterken.

Aanmelden via e-mail paulsmitlob@hotmail.com   Motivational quotes to
  inspire you in sport!

 Motivational quotes to
  inspire you in school and study!


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint