Paul Smit Consultancy -       Loopbaancoaching
Trevianum Scholengroep
Sittard 
- Topsporttalentschool -
HAVO - Atheneum - Gymnasium


Na een aantal jaren gedetacheerd gewerkt te hebben voor VO scholen
waaronder Trevianum ben ik in 2005 in dienst getreden bij deze school als
Adviseur voor studie - en Loopbaan. Ik werk hier nog steeds in Full time
dienstverband.

Vanuit Trevianum houd ik me actief bezig met:
 •  loopbaancoaching in de doorstroom ; schoolvakken en schoolniveaus
 •  loopbaancoaching in de uitstroom ; studies en studieniveau, .. opties
 •  Loopbaancoaching in 'leren leren' en 'leren studeren VO-HO'
 •  begeleiding van specifieke doelgroepen ; topsporters, kleinkunstenaars,
   beeldend kunstenaars, hoogbegaafden ...
 •  verbetering van de aansluiting VO-HO
 •  voorkomen van voortijdig uitval

Medi-Sport Geleen

De missie van Medi Sport is het verhogen van de kwaliteit van leven van
haar klanten door hen fysiek en mentaal te laten bewegen.
Medi Sport
onderscheidt zich door de combinatie van fysiotherapie, sport en
bewegen onder één dak,waardoor het voor meerdere doelgroepen een
interessante aanbieder is. Daarbij streven wij op of vanuit onze locaties
naar een hoogwaardige zorg en begeleiding.
Wij willen ons ontwikkelen tot dé autoriteit in Zuid-Limburg voor duurzame
beweging en spoedig herstel bij letsel. Daarnaast willen wij met onze
dienstverlening een bijdrage te leveren aan het zelfvertrouwen, de
gezondheid en de mentale ontspanning van onze klanten.
 
 Duale Loopbaan Coaching voor (prestatie-, top- en elite)sporters

 
Individuele Talent Coaching - Game Preperation in Tophandball
  http://www.medi-sport.nl/what-happens-in-my-head-when-im-playing

 Impressie van hoe duale loopbaanbegeleiding voor topsporters werkt


Career Company
                           Rolfes & Elsässer – The Career Company


Ik werk wel eens met EX Bayer Leverkusen voetballer Simon Rolfes samen in
het opstellen van een talentprofiel van een atleet die hij begeleidt.

Gegründet vom Fußballprofi Simon Rolfes und dem Finanzexperten Dr.
Markus Elsässer. Eine Allianz zweier vermeintlich gegensätzlicher Partner,
doch der Finanzmann Elsässer hat ebenso eine Affinität zum Sport wie der
Sportsmann Rolfes einen nachgewiesenen Sinn für Finanzen. Beste
Voraussetzungen also, um maßgeschneiderte, individuelle Lösungen zu
finden bei der Planung und dem Management der Karriere ambitionierter
Sportler.

Rolfes & Elsässer - The Career Company begleitet den Sportler in den
unterschiedlichen Phasen seiner Laufbahn. Zum Zeitpunkt des Einstiegs
ebenso wie während des Höhepunkts der aktiven Sportlerkarriere. Darüber
hinaus werden die Voraussetzungen für die zweite Karriere nach der aktiven
Zeit geschaffen und vom Unternehmen begleitet und gefördert. Das
Unternehmen bietet Expertisen aus den Bereichen Sport, Finanzen und
Wirtschaft. Rolfes und Elsässer stehen dabei für Verlässlichkeit, Seriosität
und uneingeschränktes Erfolgsdenken. Ein Zwei-Säulen-Modell der
besonderen Art: Sport- und Wirtschaftskompetenz aus einem Guss.
Individuelles Sportlermanagement und Beratung, wie sie sein sollte, die
ideale Grundlage einer erfolgreichen Sportlerkarriere.


Interviews & Activiteiten

 
Twee interviews afgenomen in het kader van 'Aanval op Schooluitval in
Limburg'. Beneden aan deze pagina staan werkzaamheden en activiteiten
genoemd die een indruk geven van wat mijn werk als loopbaanadviseur
Onderwijs &Topsport inhoudt.

‘ONGEDIPLOMEERDE HAVISTEN ZOEKEN NIEUWE ROUTE NAAR HBO’

Interview 2015 

" Wanneer we het hebben over VSV’ers, gaat het vaak over
uitvallers op het vmbo en het mbo. Maar hoe zit het met de
havisten? Waarom vallen zij uit? En wat gebeurt er vervolgens?
‘Het is zoeken naar een nieuwe route."

In Sittard en Geleen is het aantal VSV’ers op de havo in 2013  0,3 %.
Wiel Botterweck, directeur samenwerkingsverband VO Westelijke
Mijnstreek: “Dat zijn geen grote cijfers, maar toch is het goed om er
in bredere zin, kijkend naar de af- en doorstroom, aandacht aan te
besteden. Feit is dat er steeds meer leerlingen naar de havo gaan.
Er is maatschappelijk druk om dat te doen. Dat begint al bij het
advies van de basisschool.” Paul Smit, loopbaanadviseur van de
Trevianum Scholengroep in Sittard: “De leerlingen die uitvallen
zitten meestal in de groep die het moeilijk heeft op de havo, maar
voor wie vmbo gemakkelijk is. Ik vind het geen probleem dat zij
havo ‘proberen’, maar we moeten wel accepteren dat het geen
schande is als het niet lukt.”

 Lees verder door op de link te klikken 
 

 Bron VSV LIMBURG 
 
'ZOEKEN NAAR DE MATCH’

 Interview 2014 “JE ZOEKT NIET EEN SCHOLIER BIJ EEN OPLEIDING, MAAR EEN
OPLEIDING  BIJ EEN 
SCHOLIER. DE SCHOLIER STAAT CENTRAAL. WAT
KAN HIJ? WIE IS  HIJ? EN WAT WIL HIJ? DOOR NIET ALLEEN DE
SCHOOLPRESTATIES IN KAART  TE BRENGEN, MAAR OOK UITGEBREID TE
KIJKEN NAAR CAPACITEITEN EN  KARAKTER, HELP JE
SCHOLIEREN MET HET MAKEN VAN EEN PERSOONLIJK  TYPEBEELD.
EN ZO MET HET  VINDEN VAN EEN STUDIEMATCH.”

Aan het woord is Paul Smit, loopbaanadviseur van de Trevianum
Scholengroep  in Sittard. Deze havo-vwo-school is met haar 2855 scholieren
één van de  grootste van Nederland. Samen met zijn collega Linda Levels
begeleidt Smit momenteel 1910 scholieren van de derde klas tot voorbij het
eindexamen. Hij  is opgeleid in de sociale agogiek en gebruikt
psychodiagnostiek in zijn werk. 

Bron 

 
·         REGIO39
·         vo
·         lob

Interviews, nieuws, foto- & video-reportages over de aanpak van school-
uitval in Limburg.  Tekst: Melinde Bussemaker

 Activiteiten impressie overzicht
2016 - 2011

 
Buiten de dagelijkse gesprekken met scholieren (soms 25 coach gesprekken per week), met ouders van scholieren, met mentoren, de groepstrainingen, het klassikaal werk en overleg met schoolmanagers noem ik  hier nu diverse activiteiten die ook in mijn agenda voorkomen. Veel van deze  activiteiten hebben als doel het netwerk van Trevianum Scholengroep sterker te maken en de aansluiting met vervolgonderwijs voor onze  leerlingen te verbeteren.

Op drie kerngebieden ben ik actief:
 1. Loopbaanbegeleiding voor scholieren Trevianum
 2. 'Dual Career' begeleiding voor topsporters in het onderwijs
 3. Voortgezet Onderwijs en Aansluiting met Bachelor onderwijs

Scroll maar eens over de activiteiten zodat een beeld gevormd wordt van wat een  loopbaanadviseur in de praktijk doet.

2016 (jan - dec)
 Overleg met hoofd opleidingen Fortuna Sittard
 Gesprek met Technisch directeur Roda JC
 Overleg doorstart handbal academie Sittard
 Presentatie gegeven aan instroombegeleiding HS Zuyd Faculteit Economie
 Pilot begeleiding jeugdvoetballers High Perfomance Center Sportzone
 Overleg vanuit OVO met beleidsmedewerker VO-Raad
 Overleg met twee gedeputeerden Limburg Provinciehuis - OVO delegatie
 Overleg directeur Jos Schreurs HS Zuyd béta sciences - bétaplatform
 Bespreking onderzoeksresultaat 3e klassen met mentoren - vakkenkeuze
 Studiemiddag 'ICT in het onderwijs'
 Gastheer zijn voor ex profi Simon Rolfes i.z. kruisbestuiving talentbegeleiding
 Overleg met beleidsmedewerker VO-Raad Annemiek Staarman
 Plenaire voorlichting geven aan ouders HAVO 3
 Overleg VAVO 'opvang / doorstroom topsporters'
 Overleg over organisatie 'Meet&Greet' Hogeschool Zuyd Fac. Economie
 Groepsprogramma 'Leerstijlen & Studietechnieken' 2e bovenbouw HV
 Overleg 'lifestylecoaching' Handbal Academie Sittard
 Overleg OVO werk-, denk- en klankbordgroep Limburg-Brabant
 Overleg KikIndia-ondersteuning loopbaanbegeleiding Schoolproject India
 Leerstijltrainingen scholieren 4e klassen
 Overleg met Mariëlle Diederen en Tonke van de Ven - Universiteit van Tilburg
 Overleg met Franklin van Doesburg - Toepassing ISA methode in onderwijs
 Groepsprogramma's topsporters kennismaking met Action Types Methode


2015 (jan - dec)
 Overleg John Kuijpers (VAVO) en Betty Bremen (Trevianum, Topsport Limburg)
 Champignons League Bayer Leverkusen - Barcelona - Career Company Invite
 Career Company Germany - Talantcoaching topsporters
 Conferentie EYES Brussel met Ken Robinson
 Leergang Action Types 4.0 Erp ; docent Bertrand Theraulaz
 Action Type Intervisie Den Haag (voetbal) en Haarlem (onderwijs)
 Symposium Chemelot Campus over aansluiting VO-HO (als mede organisator)
 Overleg John Delnoy REISS Profile
 Neurofeedback Biometrisch Centrum
 Overleg Tilburg University
 Overleg Fontys Hogescholen Lerarenopleidingen Sittard
 Leerstijltrainingen Trevianum
 Overleg met staf Handbalacademie Sittard - coaching en begeleiding
 Overleg met Miriam Jager, directeur Profiel ASL - LOB model Trevianum
 Opening Topsport High Performance Centre Sittard
 Overleg met Onderwijs Inspectie i.z. verantwoording LOB model Trevianum
 Overleg Tom de Groen voorzitter stichting LOOT (topsport)
 Overleg Fontys Hogescholen Marketing & Communicatie
 Interview met Wiel Botterweck en mij VSV Limburg
 OVO vergaderingen VO - HO
 Overleg met Hans Beckers Beleidsmedewerker Fonyts HS
 Overleg met Marielle Diederen Zuyd HS
 Overleg / demo LOB methodiek Han en Evelyne Fonytys HS
 Begeleiding groep uitstroom HAVO 4 - MBO
 Work- inzichtshops verzorgd op landelijke studiedag LOOT Sittard
 Presentatie gegeven aan Netwerk Aansluiting en Voorlichting HS Zuyd
 Overleg met Harry Meerts Profiel ASL - Loopbaanbegeleiding Limburg
 Overleg met bondscoaches Joop Fiege en Gino Smits Ned. team handbal
 Werkgroep aansluitdag OVO vergadering
 Contractbespreking Profiel ASL
 Leergang 'Deep Motivational Drivers'-  Action Type Academy 
                          Ankie van Grunsven studiecentrum Erp
 Begeleiding Nederlands team handbal EK kwalificatie 2016 
                          o.a. teamanalyses, workshops, analyse tegenstanders
 Evaluatie schooljaar Handbalacademie
 Bezoek KU Leuven met decanenkring M-Z Limburg
 Management overleg
 Overleg Educatieve Agenda Limburg Fontys HS
 Overleg KNVB Laura Jonker Vught;
                          relatie Academie-topsporttalent-school
 Stage en begeleiding speler handbal 2e liga Duitsland GWD Minden
 GEES Symposium Amsterdam Dual Career Guidance for Elite Athletes
 Action Type Intervisie Onderwijs Nederland Bloemendaal
 Action Type intervisie Voetbal Nederland Haarlem
 Overleg met Franklin van Doesburg ISA bewegingsanalyses
 Leergang Action Type Approach Basic Course in depth module;  3 dagen                           3 dagen te  Erp getraind door Bertrand Théraulaz
                          training in het Ankie van Grunsven studiecentrum te Erp

 2014 (jan - dec)
 Werkgroep OVO - overleg Sintermeerten Heerlen
 Overleg universiteit van Tilburg successen cohort 11-12 Trevianum 
 Zorgteam overleg Trevianum met input van externe dienstverleners
 Verzorgen van plenaire presentaties voor ouders van ll. uit 3e klassen 
 Overleg met bestuur Trevianum en Topsport Limburg
 Presentatie met Wil Boessen (Fortuna Sittard) bij Stadspartij Sittard
 Afronding begeleiding stage Toegepaste Psychologie
 Leerstijltrainingen voor onderpresterende ll. uit 4e en 5e klassen
 Overleg/demo motorisch leren; Jack Edelaar (NL coach) 
                        en Franklin v. Doesburg
 Kennismaking met Mark van Bommel en kort gesproken over onderwijs &
                        topsportbegeleiding
 Begeleiding van Topsporters bovenbouw Skybox Fortuna Stadion
 Overleg met coördinator Samenwerkingsverband / Passend Onderwijs
 Begeleiding van topsporters bovenbouw Skybox Fortuna Stadion
 Begeleiding handballers handbalacademie
 Besprekingen testresultaten 3e klassen Profiel ASL; profiel-stroomkeuze
 Overleg ING Roberto Lanckohr en Wil Boessen MVV stadion
 Overleg Fontys Hogeschool over VSV'ers cohort 11-12 Trevianum 
 Bespreking loopbaanbegeleiding / topsportbegeleiding VAVO / CIOS
 Bespreking AMN methodiek; doorlopende loopbaanbegeleiding
 Korte presentatie voor visitatiecommissie LOOT Trevianum
 Congres Landstede Zwolle 'Arbeidsmarktperspectieven Sportindustrie' 
 Overleg John Ortmans KNVB / Roda JC
 Werkexcursie Universiteit Wageningen met decanenkring Limburg - Zuid
 Intakes / loopbaancoaching nieuwe kandidaten Handbalacademie Sittard
 Interview met mij door Melinde Bussemaker 'aanval tegen schooluitval'
 Roda JC ouderavond Fitland; jeugdopleiding deels naar Sittard
                            verplaatsen
 Kennismaking met Business Club & presentatie talentcampus FC Oss
 Meeting parallellen LOB-methodiek VO-HO van België en Nederland
 Meeting ROC Leeuwenborgh Opleidingen Economie over instroom &
                             uitval
 ISA pilot cursus "bewegingen, motoriek, leerstijlen, gezondheid"
 Werkgroep OVO - overleg Maastricht University
 Analyseren selectie FC Oss met Wil Boessen
 Overleg met Roland Vroomans en John Ortmans Roda JC
 Overleg met Jacques Opgenoord, directeur Huis van de Sport Sittard
 Gesprek NMC Bright advies en management sport
 Accreditatietraining REISS Profile Eindhoven
 Begeleiding Nederlands Team Handbal EK kwalificatie 2016 Zwartemeer
 Leerstijltrainingen instromers HAVO 4
 Begeleiding Nederlands Team Handbal EK kwalificatie 2016 Almere
 Aansluitdag VO - HO Limburg - Brabant (organisatie)
 Afstudeerzitting stagiare Fontys HS Eindhoven
 REISS Profile meeting voor practioners en masters Utrecht

 2013 (jan - dec)
 Overleg met mw. H. Ras Topsport Limburg
 Overleg en kennismaking met H.Weerman, coördinator Handbalacademie  Sittard. 12 van de 25 handbaltalenten volgen onderwijs aan Trevianum SG
 Overleg met mw. D. Hendriks over aansluiting Trevianum - Maastricht 
      University
 Presentatie verzorgen voor ouders van de 3e klassen
 Topsportprogramma's uitvoeren op Trevianum voor onze leerlingen met
      een topsportstatus
 Workshop verzorgen 'Try-out' Motorisch leren Hotel van der Valk
 Overleg met J. Ortmans Hoofd jeugdopleidingen Roda JC
 Overleg Profiel - ASL over planning testonderzoeken
 Presentatie verzorgen voor ouders van de 3e klassen
 Xplore Thailand - Cambodja
 Verzorgen van leerstijl- Studievaardighedentrainingen voor 4e jaars
        leerlingen
 Verzorgen van programma's voor 4e jaars HAVO leerlingen die voortijdig
        uitstromen naar MBO
 Bezoek aan H.Weerman Handbal Academie Sittard over begeleiding
        van getalenteerde handballers (aantal speelt in nationale selecties)
 Conferentie LOB Ede, initiatief VO-Raad
 LOB groepsbegeleiding Trevianum Handballers
 Bespreking van Profiel - ASL testgegevens met mentoren 3e klassen
 Rapportvergaderingen begeleiden
 Ouderavonden Atheneum 3 en Atheneum 4
 Overleg met John Delnoy en Wim Olbrechts  Xplore promotie tijdens Juplierleague wedstrijd Fortuna Sittard - Dordrecht
        (REISS profile & MBTI in het VO)
        
 Studievaardigheids-/Leerstijltrainingen 4e klassen selecties H/V
 Kennismaking en toespraak TL - instromers klas 4 HAVO
 Symposium Talentlens voor- en nadelen typologieënonderzoek in
 Den Bosch
 OVO vergadering Universiteit van Maastricht
 Xplore reis Thailand - Cambodja
 Overleg met Fortuna Sittard over loopbaanbegeleiding leerling-
 voetballers
 Overleg met Roda JC over loopbaanbegeleiding leerling-voetballers
 Accreditatietraining Golden Type Profiler (Pearson Testpublishers)
 Werkgroep OVO - overleg Fontys Hogeschool Sittard Presentatie over
 ondersteuning jeugdopleiding Fortuna Sittard
 Overleg TEIC - Trevianum Sportzone Sittard

 Overleg Passend Onderwijs Limburg West
 Leergang Action Type Peter Murphy & Bennie Douwes
 Voorlichtingen over Wetenschappelijk Onderwijs locatie Trevianum
 Leergang Action Type Peter Murphy & Bennie Douwes
 Voorlichtingen over Hoger Beroeps Onderwijs locatie Trevianum
 Groepsprogramma's Topsporters bovenbouw - Action Type Benadering in 
       stadion van Fortuna Sittard
 Congres VvSL Utrecht
 Congres aansluiting VO - HO Hogeschool Zuyd Heerlen (medeorganisator)
 Stagebegeleiding overleg Fontys Hogeschool
 Voorlichting over studiefinanciering, studeren en uitwonen
 Voorlichting van de studentenvakbond
 Bespreking banenmakelaar i.z. Personeelsvoorziening Fortuna Sittard
 Meeting met hoofdtrainers van Fortuna Sittard, MVV en VVV Venlo
 Studiemiddag GHC Geleen van Emergo; Anton Philips
 Nationaal Coach Congres Zwolle
 Rapportvergaderingen

 2012 (jan - dec)
 Screening Studievaardigheden en leerstijlen bespreken
 Overleg met J. Delnoy, licentiehouder 'Reiss Profile Europe'.
 Stage-afronding van 3e jrs stagiaire Toegepaste Psychologie
 Stagebegeleiding Toegepaste Psychologie Fontys HBO Eindhoven
 TC3 cursus UEFA jeugd
 Studievaardigheidstrainingen/Leerstijlen bovenbouw voor 4e klassen
 Begeleiding overstappers HAVO 4 - MBO
 Overleg met C. van Prooyen,voorzitter Raad van toez. Topsport  Limburg
 Bespreken resultaten capaciteitenonderzoeken 3e klassen
 Overleg overdracht HAVO - MBO (voortijdige) schoolverlaters
 Werkexcursie Avans Hogeschool 's Hertogenbosch
 Minisymposium OU Eindhoven; geheugenwerking
 Minisymposium Register voor Loopbaanadviseurs
 Lezing verzorgen voor wethouder Sportzaken van Almere (geannuleerd)
 Overleg met R. Bongaerts hoofd jeugdopleidingen VVV Venlo
 Overleg met trainer/coach J. Geijselaars jeugdopleiding MVV Maastricht
 Overleg met J. Ortmans hoofd opleidingen Roda JC
 Topportprogramma's voor 5e klassen Ath/Gym
 Topsportprogramma's voor 4e klassen HAVO/Ath/Gym
 Lezing verzorgen voor topsporters, ouders, coaches en trainers Trevianum
 Topsportbegeleiding 3e klassen
 Werkbezoek Avans Hogeschool 'S Hertogenbosch; aansluiting VO-Avans
 en voorlichting over HBO Rechten
 Overleg Samenwerkingsverband Westel. Mijnstreek  'Passend  Onderwijs'
 Werkexcursie Universiteit van Wageningen, bezoek Floriade Venlo  Uitroombegeleiding HAVO - MBO
 Voorbereidingen implementatie nieuwe methode loopbaanbegeleiding in
       de bovenbouw
 Geslaagd cursus UEFA 3 jeugd
 Overleg Topsport Expertise & Innovatie Centrum met Eric van Breda  (directeur TEIC), W.Boessen (Fortuna Sittard), G. Smits (NHV, CIOS,
      handbalacademie)
 Themabijeenkomst Onderwijs & Arbeidsmarkt (Passend Onderwijs)
 Studiemiddag Trevianum
 Bijeenkomst Stichting Global Exploration voorbereiding Thailand -           
  Cambodja reis met leerlingen en begeleiders van Trevianum (scholen 
   voor scholen project)
 Overleg met QPPS Sittard over samenwerking Trevianum - QPPS
 Decanenkring bijeenkomst Hogeschool Notenboom Maastricht
 Coaching mentoren nieuwe methode LOB bovenbouw
 Overleg coördinatoren Topsporttalentbegeleiding Trevianum
 Masterclass Motorisch leren Lefconsult Driebergen
 Excursie leerlingen 3e klas Aken
 Overleg over toepassing REISS profile VO-HO
 Info-avonden studeren in het WO
 Overleg met directeur HS Notenboom over voorlichting  Trevianum
 Overleg met Fysiovision over begeleiding topsporters
 Overleg over pilot workshops studievaardigheden voor de ouders van 4e
      jaars leerlingen die benedengemiddeld presteren
 Bezoek congres over toepassingen REISS profile 'S Hertogenbosch
 Overleg aansluiting HAVO-VWO op Curaçao en vervolgonderwijs in de 
      provincie Limburg
 VVSL congres (www.vvsl.nl)
 Twee workshops gegeven over leerstijlen; aansluitdag HO-VO Fontys in
 Venlo
 Overleg met D. Arts op de Sporthogeschool Eindhoven over begeleiding
 en aansluiting Trevianum Topsporters bij Fontys HS
 Overleg met mw. T. Hoekstra, officier Werving & Selectie defensie over
     voorlichtingscampagnes 
in het VO  'werken bij de defensie'  
 Overleg coördinatoren Topsporttalentbegeleiding Trevianum
 Overleg Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek  'Passend  Onderwijs'
 Voorlichtingsavonden Trevianum 'studeren in het HBO'
 Bezoek E. van Breda (directeur TEIC sportzone Limburg) op Trevianum  over topsporttalentbegeleiding in het onderwijs
 Overleg met J. Paulissen VMBO Da Capo over Topsport & Onderwijs in
      de sportzone Sittard
 Overleg Samenwerkingsverband (Passend Onderwijs) SG Groenwald Stein
 Nationaal Coach Congres 'S Hertogenbosch
 OVO (aansluiting VO-HO) bijeenkomst HS Zuyd Heerlen

 2011 (jan - dec)
 Congres VVSL Utrecht
 Overleg met B. Crüts Biometrisch Centrum Gulpen over
     toepassingen neurofeedback bij jeugdige topsporters
 Infoshop over leerstijlen (Jung Typologieën) verzorgen in Amersfoort
 Programma 'Relaties & Seksualiteitsvorming' verzorgen
 Meeting Sef Vergoossen Trevianum over talentontwikkeling voetbal
 Excursie Aken HAVO 3
 Groepstraining Loopbaanoriëntatie 4e klassen HAVO
 Werkexcursie decanenkring Nunhems Netherlands BV
 Stagebegeleiding Toegepaste Psychologie Fontys Hogescholen Eindhoven
 TC3 cursus UEFA jeugd
 
 Overleg met F. Göbbels Fontys Sport Hogeschool over
     leerstijlen en werken met Pole Dynamics
 Plenaire presentaties aan ouders 3e klassen over stroom/profielkeuze
 Presentaties aan ouders 3e klassen over stroom/profielkeuze 
 Lezing verzorgen op symposium 'Relatie schoolprestaties en
      sportprestaties' te Papendal; promotieonderzoek Laura Jonker
      Universiteit van GroningenContact
 
 LinkedIn Profiel:      http://www.linkedin.com/in/paulsmit66

 Skillpages:                 http://www.skillpages.com/paul.smit/1?preview=true

 Register voor loopbaanadviseurs en beroepskeuzeadviseurs:


 E-mail contact:  paulsmitlob@hotmail.com          (voorkeur)
                                 info@paulsmitconsultancy.nl
 
 Info formulier:
 Gelieve het formulier hieronder invullen en aan mij toe sturen. Ik zal zo
 spoedig mogelijk antwoorden.
 
Voornaam:
Achternaam:
Bedrijf:
Email:
Telefoon:
Adres 1:
Plaats:
Provincie:
Postcode:
Reacties:
 

 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint